Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Маанилүү материалдар - Актуальные материалы

Кулактандыруулар - Объявления

Публикации ППС

Публикации студентов

  • "Агама", Мустафа уулу Алтынбек (биофак, 5-курс)
  • "Кыргызстан", Мусабекова Айсулуу ( ЖК - 2 - 09, 2 - курс)
  • "Мен көргөн апрель", Мусабекова Айсулуу ( ЖК - 2 - 09, 2 - курс)
  • "Мурас китеп": Ж.Баласагындын “Кут алуучу билим” китебине - Намазбеков Абай (Гр. ПК - 1 - 08)
  • "Абитуриент", Таалайбек кызы Жибек ( Биология факультети, 2 - курс, Б -1 - 09 )
  • "Арактын зыяны", Мусабекова Айсулуу ( ЖК - 2 - 09, 2 - курс)
  • "Балалык", Байсеитова Махабат ( География экология жана туризм факультети, 4-курс, ГК - 1 - 06 )
  • "Жаны кетти чын дүйнөгө Чынгыздын", Алым кызы Айжан ( Журналистика факультети, 2-курс, ЖК 2 - 09 )
  • Эмилбек уулу Айбек ( Физика жана электроника факультетинин бүтүрүүчүсү)
  • "Кыргызстан - менин Мекеним!", Нурманбетова Жазира ( География, экология жана туризм факультети, 4-курс, Гк - 1 - 06 )

Источник: https://www.knu.kg/


Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно

Положение конкурса мистер этно